Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určeného subjektu mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Úřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 796/44
110 01 Praha 1

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz